Redovisning

Du som har ett uppdrag som god man eller förvaltare ska redovisa din huvudmans ekonomi till överförmyndaren.

Tillgångsförteckning


Tillgångsförteckningen lämnar du in för att redovisa din huvudmans tillgångar och eventuella skulder per den dag som du förordnades. Läs mer här.


Årsräkning och redogörelse


Årsräkningen lämnar du in före den 1 mars varje år för att redovisa huvudmannens föregående års inkomster, utgifter, tillgångar och eventuella skulder. Tillsammans med årsräkningen lämnar du in en redogörelse. Läs mer här.

Anstånd

Om du vill begära anstånd (mer tid) görs detta innan 28 feb. Mejla ois@skovde.se skriv av vilken anledning du vill begära anstånd samt vilket/ vilka aktnummer det gäller. Vid beviljande av anstånd ges ytterligare 14 dagar att inkomma med årsredovisningen. 


Sluträkning och redogörelse


Sluträkningen blir aktuell när ditt uppdrag som god man eller förvaltare upphör av någon anledning. Tillsammans med sluträkingen lämnar du in en redogörelse. Läs mer här.


Kassabok

Det finns olika sätt att föra löpande bokföring när du har hand om huvudmannens ekonomi. Det är viktigt att du gör det noggrant från start. Det kommer att underlätta för dig när du ska göra din årsräkning. 

  • Redovisningsprogram- Ett program som är gratis att ladda ner och använda är PC ställföreträdare, klicka här.
  • Kassabok
  • Excel eller annat program på datorn
  • Inkomst och utgiftsblanketter  som finns på vår hemsida


Fickpengar till huvudmannen


När du redovisar behöver du inte specificera vad huvudmannen köper för sina fickpengar. Mer information om hantering av fickpengar till huvudman eller personal hittar du här.

Sammanblandning


Det får aldrig förekomma sammanblandning av huvudmannens ekonomiska medel med andra huvudmän eller dina egna medel. Gör man detta innebär det att man får en anmärkning. Det kan även innebära att överförmyndaren beslutar att entlediga dig som ställföreträdare. Att låna ut pengar till huvudmannen anses som sammanblandning även om avsikten är god. 

Huvudmannens tillgångar


Du som ställföreträdare har inte som främsta uppgift att spara huvudmannens pengar. Det är din uppgift att se till att huvudmannens tillgångar kommer till nytta.  Huvudmannen ska få den livsstandard som ekonomin tillåter.

Mer information


Du hittar mer information om tillgångsförteckning, årsräkning och sluträkning i menyn under den här rubriken.