God man vid motstridiga intressen

Om du och ditt barn ska rättshandla tillsammans och det krävs någon form av motprestation från ditt barns sida så behövs en tillfällig god man. Du kan inte företräda ditt barn vid en sådan rättshandling eftersom du samtidigt är barnets motpart.

Vid följande situationer kan det behövas en tillfällig god man som bevakar ditt barns intressen

  • Barnet och föräldern är delägare i samma dödsbo. Förmyndarskapet utövas av båda föräldrarna vilket innebär att om den ena föräldern och barnet har del i ett dödsbo så kan inte den andra föräldern företräda barnet.
  • Barnet ska köpa eller ta emot (förvärva) en fastighet eller bostadsrätt i gåva av en förälder
  • Föräldern ska låna barnets pengar
  • Barnets intresse strider mot förmyndarens intresse, till exempel vid deltagande i rättegång där båda är parter med mera.


Överförmyndaren förordnar en tillfällig god man vid dessa tillfällen. Förslag på tillfällig god man kna anges i ansökan.

 

Uppdraget som god man vid motstridiga intressen

Som god man ska du företräda barnet vid den rättshandling du har förordnats för. Du ska kontrollera att allt går rätt till för barnets räkning och sedan underteckna de handlingar som behöver undertecknas av dig som god man.

Vid så gott som samtliga uppdrag enligt detta lagrum krävs vårt samtycke för att rättshandlingen ska kunna genomföras/slutföras.

När du har skrivit under och samtliga andra parter har skrivit under avtalet/arvskiftet ska originalet därför skickas till oss för samtycke. Först efter att vi har lämnat samtycke är det möjligt att slutföra rättshandlingen.

När ditt begränsade uppdrag är slutfört och du har redovisat det till oss kan uppdraget upphöra. Du kan begära dig entledigad och skicka in din ansökan tillsammans med din redovisning av att uppdraget är slutfört.

Redovisning

Om ditt uppdrag varar längre än ett år ska du lämna redogörelse över uppdraget till oss en gång per år fram till dess att ditt uppdrag är slutfört. Redogörelsen ska lämnas in senast den sista februari varje år.