Kostnad (Arvode)

Ställföreträdaren har rätt att få ett arvode.

Du som huvudman står i regel själv för ställföreträdarens arvode och ersättning. Det gäller om dina tillgångar överstiger 2 gånger basbeloppet eller att de skattepliktiga inkomsterna överstiger 2,65 gånger basbeloppet.

Se aktuellt prisbasbelopp här.

Arvodet sätts enligt rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting. Arvodet varierar beroende på uppdragets omfattning . Ett "normalarvode" där samtliga delar ingår är mellan 12 000-15 000 kr/år. 

Om du har hjälp med alla tre delar bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person har ställföreträdaren i regel rätt till ett högre arvode än om du har hjälp med endast en eller två delar.

Det går inte att säga på förhand vad arvodet kommer att bli. Överförmyndare i samverkan granskar den årsräkning och redogörelse som ställföreträdaren lämnar för uppdraget. Därefter bestäms arvodet.

Merkostnadsersättning

Arvodet kan räknas som en merkostnad både i handikappersättningen och i merkostnadsersättningen om det är huvudmannen som själv betalar arvodet. Om det är någon annan som står för kostnaden, exempelvis kommunen, räknas arvodet inte som en merkostnad. För mer information gå till Försäkringskassan.