Att få en god man

Du som på grund av ditt hälsotillstånd behöver hjälp med att sköta din ekonomi eller ta tillvara på dina rättigheter kan ansöka om att få en god man eller förvaltare. Här kan du läsa mer om vad en god man gör, ansökan, kostnad med mera.