Ansökningsärenden

Här har vi samlat samtliga blanketter gällande ansökningsärenden

Det finns tillfällen när du som ställföreträdare behöver ansöka om överförmyndarens tillstånd innan du agerar för din huvudman. Nedan följer ansökningsblanketter med bifogad information/instruktion i ärendet.