Kan en anhörig vara god man?

En anhörig kan vara god man så länge det inte finns anledning att ifrågasätta lämpligheten.

Lagens krav på en ställföreträdare är att personen är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Utöver det ska man vara myndig och själv inte ha förvaltare.

Överförmyndaren kontrollerar alla ställföreträdare gentemot belastningsregister, socialregister och gör en kontroll av betalningsanmärkningar.

Att tänka på

Har du en anhörig eller bekant som du vill ska bli ställföreträdare för dig så kan personen uppges som förslag i ansökan om godmanskap. Det är dock viktigt att den som är anhörig har en inblick i vad uppdraget kommer att innebära innan personen tackar ja.

Som ställföreträdare står man under överförmyndarens tillsyn och samma regler gäller för alla oavsett om man är en anhörig eller utomstående god man. Det är viktigt att personen skiljer på vad han eller hon gör i egenskap av anhörig och vad han eller hon gör i egenskap av god man.

Är du god man för en en anhörig kan du inte sammanblanda ekonomin eller lägga ut för utgifter som du senare tar tillbaka. Det gäller givetvis också om du är god man för en utomstående person. Du måste alltid kunna visa vad huvudmannens pengar går till.