Bankfack

För att få en totalbild av huvudmannens ekonomi och behov av rättighetsbevakning kan det vara nödvändigt att ställföreträdaren gör en inventering av bankfack om det visar sig att huvudmannen har det.

Om det är möjligt så bör ställföreträdaren och huvudmannen göra inventeringen tillsammans. Om det inte är möjligt så skall en sådan inventering göras tillsammans med bankpersonal som vet hur det ska gå till.

Är det möjligt att få huvudmannens samtycke till åtgärden så ska det inhämtas innan man inventerar bankfacket. Om huvudmannen motsätter sig en inventering så får det inte ske. Kan huvudmannen på grund av sjukdom eller liknande inte ge sitt samtycke så kan inventeringen ske ändå tillsammans med bankpersonal.

Kontanter

Kontanter bör inte ligga kvar i bankfack då huvudmannens tillgångar ska ge skälig avkastning. Placera tillgångarna på lämpligt sätt till exempel genom att de sätts in på ett sparkonto.

Smycken

Smycken, ädelstenar och liknande bör antingen ligga kvar i bankfacket eller eventuellt säljas.

Testamente

Det kan i många fall vara en fördel för ställföreträdaren att ha kännedom om vem som ska ärva huvudmannen. Ingenting hindrar att godemannen eller förvaltaren tar del av innehållet i testamentet. Ett förseglat testamente bör dock inte brytas om inte huvudmannen ger sitt uttryckliga samtycke till detta.