Underrättelse av arvodesbeslut

Nytt för i år gällande underrättelse av arvodesbeslut.

När huvudmannen, enligt överförmyndarens arvodesbeslut, ska betala arvode till sin ställföreträdare (gode man/förvaltare) skickas arvodesbeslutet till ställföreträdaren samt till huvudmannen.

I ett följebrev till huvudmannen informeras hen om huvudregeln, besvärshänvisning (överklagande) och att hen inte behöver göra någonting då ställföreträdaren har fått ett likadant arvodesbeslut.

Huvudregeln är att huvudmannen i regel själv står för den godemannens eller förvaltarens arvode och ersättning. 

Här kan du läsa mer: Arvode (skovde.se)