Årsredovisning

Nu är det dags att lämna in årsräkning och/eller redogörelse för år 2023! Vilken redovisning som ska lämnas in kan se olika ut för olika ställföreträdare.

För årsräkning finns det två olika blanketter som är ifyllbara, en med och en utan autosummering. Använd alltid aktuella blanketter från vår hemsida då de uppdateras löpande.

Tänk på att fylla i dina kontaktuppgifter inklusive e-postadress då vi från och med nästa år kommer att skicka ut det här brevet via e-post. Vi lägger även upp det på hemsidan som vanligt. 

  • Vi har länkat direkt till de specifika blanketterna som anges nedan. Trycker du på det understrukna ordet (länken) kommer du direkt till den blanketten du trycker på.

  • Det finns också en länk till vår checklista som är användbar dels när du gör årsräkningen, dels när du stämmer av mot dina bilagor i kopia innan inlämnandet av din årsräkning.

  • Undvik att häfta ihop din årsräkning med bilagor och redogörelse då vi skannar in alla handlingar till vårt verksamhetssystem. Vänligen observera att årsräkning med bilagor och redogörelse endast skickas in via post med underskrift i original och inte via e-post.

  • Redogörelseblanketten ska alltid fyllas i och lämnas in i sin helhet oavsett om man begär arvode eller inte (gäller inte legala förmyndare).

  • Särskilt förordnad förmyndare/medförmyndare och god man för ensamkommande barn lämnar för uppdraget in särskilt avsedda blanketter, se nedan.

 

Anstånd

Årsräkningen, ska enligt lag, vara inlämnad före den 1 mars. Anstånd måste begäras senast den 28 februari och kan skickas till mejladress ois@skovde.se. I begäran anger du vilka akter som du vill ha anstånd i och vid beviljande av anstånd ges ytterligare 14 dagar.

Komplettering

Om överförmyndaren måste begära komplettering av din årsräkning kommer ditt arvode att fördröjas. Var därför noga med att kontrollera att din årsräkning är i balans samt att alla behövliga underlag är bifogade.

Utbildning

Överförmyndaren anordnar redovisningsutbildning via Teams som man kan anmäla sig till vid behov. Tryck här för att komma till aktuella utbildningstillfällen.

 

Checklista

Års- och sluträkning checklista- tryck här

God man/förvaltare

Redovisningsskyldig:


Använd blanketterna:

·         Års- och sluträkning (God man/förvaltare/legal förmyndare)- tryck här

·         Redogörelse (God man/ förvaltare)- tryck här

Ej redovisningsskyldig (Förvalta egendom ingår inte i uppdraget):


Använd blanketten:

·         Redogörelse (God man/förvaltare)- tryck här

 

Legala förmyndare (tillgångar över 8 prisbasbelopp)

Använd blanketten:

·         Års- och sluträkning (God man/förvaltare/legal förmyndare)- tryck här

 

Särskilt förordnad förmyndare/medförmyndare

Använd blanketten:

·         Redovisning och redogörelse (Särskilt förordnad förmyndare/Medförmyndare)- tryck här

 

God man för ensamkommande barn

Använd blanketten:

·         Redovisning och redogörelse (God man för ensamkommande)- tryck här