Hur lång tid tar det att få en god man?

Här kan du följa processen från ansökan/ anmälan till beslut.

 1. Ansökan
  Det är tingsrätten som beslutar ifall ett godmanskap eller förvaltarskap ska anordnas eller inte. Första steget blir därför att skicka en ansökan dit. Instruktioner och information om vad som ska bifogas ansökan och vem som kan ansöka finns hos tingsrätten.

  Anmälan från socialtjänsten
  Har överförmyndaren fått in en anmälan om behov av god man eller förvaltare så skickar överförmyndaren en ansökan till tingsrätten när en ställföreträdare finns som kan åta sig uppdraget.

 2. Utredning
  Om tingsrätten anser att ett ställföreträdarskap kan komma att anordnas utifrån det som uppges i ansökan så är det sedan överförmyndarens uppgift att på uppdrag av tingsrätten rekrytera en ställföreträdare om inget eget förslag finns.

  Detsamma görs om en anmälan från socialtjänsten inkommer till överförmydnaren och förutsättningarna för ett ställföreträdarskap är uppfyllt.

 3. Rekrytering
  Om en föreslagen person finns som huvudmannen önskar och som vill ta sig an rollen som ställföreträdare så går handläggningstiden i regel fortare eftersom det redan finns en person som vill bli ställföreträdare.

  Finns det inget eget lämpligt förslag i ansökan eller anmälan så får överförmyndaren rekrytera en utomstående ställföreträdare.
  Det rör sig om frivilliga uppdrag med ett betydande ideellt inslag. Därför kan det ibland ta lång tid att finna en ställföreträdare till ett uppdrag. 

  Meddela gärna om situationen för dig eller den det gäller hinner förändras under tiden eller om ett förslag på ställföreträdare tillkommer.

 4. Lämplighetsprövning
  Överförmyndare i samverkan lämplighetsprövar den tilltänkta ställföreträdaren om inte det redan är gjort. Kontroll av belastningsregister, socialregister samt betalningsanmärkningar görs. Det tar ca 1-2 veckor och görs oavsett vem som ska bli ställföreträdare. 

 5. Första möte och åtagande
  Om någon du inte känner är tilltänkt som din ställföreträdare så får du i regel alltid träffa personen innan uppdraget påbörjas, ställföreträdare har då med sig en åtagandehandling. Vid godmanskap ska du samtycka (om möjligt) till att personen blir din ställföreträdare. Du kan alltså ta ställning till om du vill att personen ska företräda dig eller inte under förutsättning att du förstår vad saken gäller. Godkänner du personen så undertecknar du åtagandehandlingen.

 6. Beslut
  Tingsrätten tar beslut om ställföreträdarskap efter att ha fått information om åtagande och lämplighetsprövning från överförmydnaren.
  Sökande/ anmälare  och ställföreträdare får beslut på posten. 
  Tingsrätten har i regel några veckors handläggningstid.