Hur lång tid tar det att få en god man?

Här kan du följa processen från ansökan till beslut.

 1. Ansökan
  Det är tingsrätten som beslutar ifall ett godmanskap ska anordnas eller inte. Första steget blir därför att skicka in en ansökan dit. Instruktioner och information om vad som ska bifogas ansökan finns hos tingsrätten.

 2. Finns förslag på god man eller förvaltare?
  Om tingsrätten anser att ett godmanskap kan komma att anordnas utifrån det du uppger i ansökan så är det sedan överförmyndarens uppgift att på uppdrag av tingsrätten rekrytera en ställföreträdare om inget eget förslag finns.

 3. Rekrytering
  Finns inget eget förslag får överförmyndaren hitta en god man. Det rör sig om frivilliga uppdrag med ett betydande ideellt inslag. Därför kan det ibland ta lång tid att finna en ställföreträdare till ett uppdrag. Det går inte att säga hur lång tid men vi strävar efter att det inte ska ta längre tid än ett par månader.

  Om en föreslagen person finns angiven går handläggningstiden fortare eftersom det redan finns en person som vill bli god man. Meddela gärna om situationen för dig eller den det gäller hinner förändras under tiden eller om ett förslag på ställföreträdare tillkommer.

 4. Lämplighetsprövning
  Överförmyndaren lämplighetsprövar den tilltänkta ställföreträdaren och kontrollerar belastningsregister, socialregister samt kontrollerar betalningsanmärkningar.
  Det tar ca 1-2 veckor och görs oavsett om det är en anhörig eller inte som ska bli ställföreträdare.

 5. Första möte
  Du får alltid träffa den tilltänkta ställföreträdaren innan uppdraget påbörjas. Vid godmanskap ska du även samtycka (om möjligt) till att personen blir din ställföreträdare innan vi går vidare. 

 6. Åtagande
  När det är bestämt vem som ska bli ställföreträdare så skickar överförmyndaren information till tingsrätten om att det finns en person och att lämplighetsprövningen är godkänd.

 7. Beslut
  Tingsrätten beslutar och du får hem information om när godmanskapet eller förvaltarskapet börjar gälla.
  Det brukar ta några veckor.