Tillstånd från överförmyndaren

Det finns tillfällen när du som ställföreträdare behöver ansöka om överförmyndarens tillstånd innan du agerar för din huvudman.


Du behöver ansöka om tillstånd för att:

 

 • Ta ut pengar från spärrade konton

 • Köpa eller på annat sätt ta emot aktier

 • Placera pengar i försäkringar, exempelvis kapitalförsäkring

 • Köpa, ta emot, sälja eller inteckna fast egendom eller tomträtt

 • Köpa, ta emot, sälja eller pantsätta bostadsrätt

 • Låna ut huvudmannens egendom

 • Hyra ut huvudmannens fasta egendom eller bostadsrätt

 • Ta lån för huvudmannens räkning

 • Göra bodelning med anledning av skilsmässa

 • Göra ett arvskifte

 • Ge understöd till anhöriga

 

Blanketter hittar du här. Informationsmaterial finns bifogat.


Du behöver inte överförmyndarens tillstånd för att:

 

 • Byta bank för huvudmannen (huvudmannens tillstånd krävs dock om huvudmanenn förstår vad saken gäller och kan samtycka)

 

 • Föra över pengar från ett överförmyndarspärrat konto till ett annat. Pengarna har fortfarande överförmyndarspärr därför behövs inte tillstånd från oss. Om du däremot ska ta ut pengar eller flytta dom från ett öf-spärrat konto till ett konto utan öf-spärr så behövs tillstånd.