God man i förmyndares ställe

En god man i förmyndares ställe förordnas om en förälder på grund av sjukdom eller av någon annan orsak inte kan utöva sitt förmynderskap. 

Uppdraget som god man i förmyndares ställe

Om du är eller vill åta dig uppdrag som god man i förmyndares ställe så kommer följande ingå i ditt uppdrag.

  • Ditt registerutdrag är bevis för att du är god man i förmyndares ställe, det tar du med till banken och visar upp. 
  • När du är på banken ser du till att barnets konton överförmyndarspärras. Det är endast ett konto för löpande utgifter som inte ska ha spärr.
  • Du ska lämna in en tillgångsförteckning över barnets tillgångar och i samband med det lämnar du in bevis på att barnets konton är spärrade. Detta gör du så snart som möjligt.
  • Du är ansvarig för att barnets ekonomi och tillgångar används för barnets bästa.
  • Behöver du ta ut pengar från barnets spärrade konton så ska överförmyndaren först samtycka till detta. Du skickar in en ansökan till överförmyndaren. Ett eventuellt godkännande tas med till banken. Överförmyndaren kan även avslå ansökan om uttag.
  • Behöver du omplacera barnets pengar så ska överförmyndaren först samtycka till det.
  • Du företräder barnet vid till exempel öppnande av bankkonto eller inköp av saker som inte täcks av barnets fickpengar. Du ska också ansöka om olika former av ersättningar eller bidrag, till exempel studiebidrag.
  • Du får aldrig blanda ihop din egen ekonomi med barnets ekonomi.
  • Om barnet fyllt 16 år och har ett arbete, bestämmer han eller hon själv över den inkomsten.

 

Redovisning

Som särskilt förordnad förmyndare har du samma skyldighet att redovisa som ställföreträdare för vuxna. Infomation om detta finner du under huvudrubriken "För god man och förvaltare".