När blir jag god man?

 

1. Intresseanmälan och avstämning

  • Gör din intresseanmälan via e-tjänst här. Vi tar kontakt med dig om du gör en intresseanmälan den här vägen.

  • Ta kontakt med oss om du är intresserad av uppdrag som god man. Lämna din intresseanmälan genom att antingen mejla eller ringa oss.


2. Lämplighetsprövning

Vi lämplighetsprövar alla som vill bli god man. Brottsregister, socialregister, betalningsanmärkningar. Efter genomförd lämplighetsprövning får du vårt veckoutskick.

3. Uppdragsbeskrivning

Du får vårt veckoutskick med beskrivningar på vilka lediga uppdrag som finns. 
Uppdragen beskrivs med ett aktnummer och kort information tex. vilken omfattning, dvs vilka utav delarna bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person som personen önskar hjälp med. Vilka insatser personen har i dagsläget, inkomast, skulder etc. 

4. Träffa huvudmannen

Vi sammanställer varje vecka vilka som är intresserade av vilka uppdrag och avgör sedan vem som får kontaktuppgifter i vilket uppdrag. De som vi går vidare med får en åtagandehandling och kontaktuppgifter via post.

Kontaktuppgifterna kan gå till huvudmannen själv, till anhöriga, till personer inom vården eller till den nuvarande ställföreträdaren. Det är för att du genom kontakterna ska kunna skapa dig en tydligare bild av huvudmannen och hjälpbehovet i det specifika fallet.

När du har skapat dig en bättre bild av huvudmannens situation och träffat personen kan du bestämma dig för om uppdraget passar dig eller inte.

5. Åtagande

Vill du åta dig uppdraget skickar du tillbaka påskriven åtagandehandling till oss. Huvudmannen ska godkänna dig som god man, därför ska åtagandehandlingen även undertecknas av huvudmannen.

I de fall huvudmannen inte förstår vad saken gäller ska huvudmannen inte underteckna, överförmyndaren låter då de anhöriga yttra sig. 

6. Beslut

När vi fått in åtagandehandlingen går ärendet vidare till beslut. Är det ett nytt uppdrag så kommer tingsrätten att ta beslut i ärendet och då lämnar överförmyndaren dig som förslag på god man för huvudmannen när vi fått in åtagandet.

Det kan ta några veckor beroende på tingsrättens handläggningstid. När det beslutats om att du blir god man för huvudmannen får du hem information samt uppgifter om när uppdraget börjar gälla.

Gäller det ett nytt uppdrag som god man för ett ensamkomande barn är det överförmyndaren som tar beslutet. Likaså vid byten av god man/förvaltare.

7. Att komma igång med uppdraget

I samband med att du får ditt första uppdrag som god man eller förvaltare så får du ett välkomstmaterial. Där har vi sammanfattat det viktigaste för dig att känna till och hur du kommer igång med ditt uppdrag.

Det finns möjlighet att få en mentor. Det är en erfaren god man att bolla frågor och funderingar med. Vill du ha en mentor meddelar du det när du fått beslut om att du är ställföreträdare i ett uppdrag. 

Vi rekommenderar att alla går de utbildningar som överförmyndaren erbjuder. Du hittar anmälan här. Utbildning kan du gå även om du inte har ett uppdrag för att få mer information om vad godmanskap/förvaltarskap innebär. Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare har förinspelade utbildningar om man inte hittar en tid som passar.

Du kan gå  med i en godmansförening för erfarenhetsutbyte och informationsträffar.