Ansökan

Ansökan om en god man eller förvaltare görs till tingsrätten. Socialtjänsten eller personal på vårdinrättning kan anmäla behov till Överförmyndaren.