Vem kan få en god man?

Du som på grund av ditt hälsotillstånd behöver hjälp med att sköta din ekonomi eller ta tillvara på dina rättigheter kan ansöka om att få en god man eller förvaltare.

 

En godman eller förvaltare kan du ha rätt till om du har:

  • En sjukdom
  • Ett psykiskt eller en fysiskt funktionsnedsättning
  • Försvagat hälsotillstånd
  • Något liknande förhållande

Det ska också finnas ett samband mellan ditt hälsotillstånd och behovet av hjälp. 

Det är tingsrätten som beslutar om vem som får en ställföreträdare. Kan du få hjälp på ett mindre ingripande sätt är det ett alternativ att prova först. Hjälpen som du behöver kanske kan tillgodoses genom anhöriga, fullmakt, kommunens sociala verksamhet eller genom vårdpersonal.

Ansökan

Ansökan om en god man eller förvaltare görs till tingsrätten.
Socialtjänsten kan anmäla behov till Öis.

Lämplighetsprövning

Alla godemän lämplighetsprövas innan de tilldelas uppdrag. 

  • Belastningsregister
  • Socialtjänstens register
  • Kreditupplysning