Regler för Facebook

Överförmyndare i samverkans (Öis) har en officiell Facebooksida. Syftet med vår närvaro på Facebook är att sprida kunskap om godmanskap samt att öka vår tillgänglighet och att kunna sprida information som riktar sig till ställföreträdare och huvudmän.

Vid pågående eller brådskande ärenden ber vi dig att i stället ta kontakt med oss via e-post eller telefon.
E-post: ois@skovde.se
Telefon: 0500-49 88 60 tisdagar kl 9-11 torsdagar kl 13-15

Följande regler gäller för Öis Facebooksida:
Alla inlägg, kommentarer och privata meddelanden på våra sociala medier blir enligt offentlighetsprincipen allmänna handlingar och därmed tillgängligt för andra även om meddelandet inte visas publikt.

Fokus för Öis sida är myndighetens verksamhet, sidan är inget politiskt forum och vi bemöter inte politiska frågor. Alla inlägg och kommentarer som kan uppfattas som hets mot folkgrupp, uppvigling, barnpornografibrott, olaglig våldsskildring eller inlägg som strider mot upphovsrättslagen eller andra lagar kommer att raderas och om så nödvändigt anmälas.

Inlägg och kommentarer som inte håller god ton, är nedlåtande, kränkande eller ger upphov till ryktesspridning raderas. Även inlägg och kommentarer som inte håller sig till ämnet eller hänger ut enskilda personer med bild och/eller namn kan komma att raderas.

Vi ser restriktivt på länkning till andra webbsidor och kommenterar som innehåller länkar kan komma att tas bort. Kommersiella inlägg och kommentarer som syftar till försäljning av specifika produkter eller tjänster tillåts inte.

När det är möjligt informeras upphovsmannen till inlägget att detta har tagits bort med en förklaring om varför. Vi förbehåller oss även rätten att blockera besökare som vid upprepade tillfällen bryter emot ovanstående regler för sidan.