Synpunkter/ klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på en ställföreträdare så ska det inkomma skriftligt till överförmyndaren. De synpunkter eller klagomål som framförs får ställföreträdaren alltid möjlighet att bemöta.

Klagomål innebär inte automatiskt att ställföreträdare har gjort något felaktigt i uppdraget, därför utreder Överförmyndare i samverkan det. Därefter tar Överförmyndare i samverkan ställning till om ställföreträdaren kan ha kvar uppdraget eller inte. 

Om det inte framkommer att ställföreträdaren gjort något felaktigt kvarstår ställföreträdaren i regel. Är det däremot så att ställföreträdaren har agerat fel eller själv vill avsluta uppdraget så kan byte ske när en ersättare har hittats. Förslag på ställföreträdare kan lämnas in om så önskas.

Om man vill att godmanskapet eller förvaltarskapet ska upphöra helt så ansöker man om det till tingsrätten. Tingsrätten beslutar om ställföreträdarskapet kan/ska upphöra.