Ställföreträdarträff 2024

Nu är anmälan för ställföreträdarträffen öppen. Det här året kommer träffen att hållas i Ulricehamn. Sista anmälningsdag 1/5. Program och länk till anmälan hittar du här.

Tid och plats

Hotell Lassalyckan i Ulricehamn (Sanatoriebacken 10)
Den 15/5 kl 15.00-19.00

Anmälan

ANMÄLAN STÄNGD
Sista anmälningsdag den 1/5

Program

15.00 Vi startar med mingel och uppsamling.

15.30 Inledning

15.35 Föreläsning med Kalle Larsson, förbundsjurist på SKR. Han kommer att berätta om SKR:s arbete med överförmyndarfrågor samt ta upp intressanta och aktuella rättsfall.

16.30 Mingel, kaffe och smörgås

17.30 Föreläsning med Jan Wallgren, jurist och specialist inom överförmyndarfrågor. Han återkommer med en version av förra årets föreläsning
”Vad ställföreträdare bör känna till.”

19.00 Avslut


Mingelhörnan

Aider (Andronico Group ab)
Godmansföreningen Sjuhärad
Skaraborgs godman och förvaltarförening
Socialtjänsten Ulricehamn -
Representanter som arbetar med ekonomiskt bistånd samt
vuxenhenhetens vräkningsförebyggande arbete.