Att tänka på

Det är viktigt att tänka igenom om detta är ett frivilliguppdrag som du vill ha och som du tror kommer att passa dig.

Förordnande

Ett förordnande är ett beslut om att du är ställföreträdare för en person. Vill du avsluta ditt uppdrag kan skicka in en begäran om entledigande. Du bör vara medveten om att du står kvar som ställföreträdare tills överförmyndaren har hittat en efterträdare. Hur lång tid det tar varierar men vi strävar efter att du ska kunna avsluta ditt uppdrag så fort som möjligt. 

Ansvar

Som ställföreträdare ansvarar man själv för sitt uppdrag och det är därför viktigt att man läser på om om uppdraget. Information hittar du här på hemsidan, i välkomstmaterial, litteratur. Det finns möjlighet att få en mentor att bolla frågor med men det är fortfarande du själv som ansvarar för uppdraget. Överförmyndaren är tillsynsmyndighet och kan svara på frågor om regelverket.

Tid

Innan du tar dig an ett specifikt uppdrag ska du ställa dig frågan om du har tillräckligt med tid. Det är svårt att uppskatta exakt hur mycket tid ett visst uppdrag kommer att kräva, det finns inga regler för hur mycket tid du ska lägga ner. 

Om alla tre delar ingår i ett godmanskap så kan man generellt säga att du ska besöka huvudmannen 1 gång i månaden. Utöver det ha kontakt för avstämning gällande eventuella insatser, se till att allt är bra och ha kontakt gällande ekonomin. 

Man får höra sig för med huvudmannen, föregående ställföreträdare eller personer i huvudmannens närhet för att bilda sig en uppfattning om huvudmannens behov innan man bestämmer sig för att ta uppdraget eller inte. Är det ett byte kan man höra med den föregående ställföreträdaren hur mycket tid han eller hon bedömer att de har lagt ner. Är det något särskilt som händer i huvudmannens liv exempelvis flytt så kan det krävas mer av din tid under en period. 

Ekonomiska kunskaper

Ett gott ekonomisk sinnelag krävs om du är ställföreträdare. Om ”förvalta egendom” ingår i uppdraget ska du som ställföreträdare kunna hantera huvudmannens ekonomi. Du ska också kunna göra en årsredovisning som överförmyndaren granskar. Genom att föra enklare bokföring under året och spara verifikationer och kvitton så underlättar du för dig själv. Vi har även utbildingar som du kan anmäla dig till där vi går igenom årsredovisningen.

Delaktighet

Ett godmanskap bygger på samtycke från huvudmannen. Som god man bör du därför ha förmågan att göra din huvudman delaktig i den mån det går, sätta dig in i vilka behov som finns och vad personen värdesätter. Samma gäller om du är förvaltare även om det skiljer sig på vissa punkter huruvida du behöver huvudmannens samtycke eller inte.