Tolk

Om en myndighet eller en vårdinrättning närvarar vid ett möte så kan dom ordna en tolk och får stå för kostnaden, exempelvis socialtjänsten. Likaså om huvudmannen eller det ensamkommande barnet bor på ett boende och boendet deltar. Hör med myndigheten/vårdinrättningen eller boendet innan.

Träffas ni själva går det bra att boka telefontolk genom tolkförmedlingen. Du kontaktar överförmydnaren för att få ID/kundnummer som du använder när du bokar tolk. 
Numret uppger du hos tolkförmedlingen och fakturan går då automatiskt till den kommun där din huvudman är folkbokförd.