Rätt att delta- webbutbildning för godemän, förvaltare och huvudmän

Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare har tagit fram digitala utbildningar för dig som är god man eller förvaltare. Det finns även en utbildning som riktar sig till huvudmän.

Utbildningen för ställföreträdare innehåller fyra kapitel med information om uppdraget och tips på hur du kan göra huvudmannen delaktig utifrån sina förutsättningar. Huvudmän, ställföreträdare och experter delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Utbildningen innehåller följande kapitel

  • Regelverk
  • Huvudmannens förutsättningar
  • Delaktighet
  • Uppdraget i praktiken


Rätt att delta – En webbutbildning för gode män och förvaltare

Det finns också en webbutbildning om ställföreträdare som riktar sig till huvudmän där man får veta 

  • Vad en ställföreträdare gör
  • Hur du kan samarbeta med din ställföreträdare


Rätt att delta – webbutbildning för huvudmän