Skillnaden mellan god man och förvaltare

När man talar om att någon är i behov av en ställföreträdare gör man skillnad på om personen är i behov av och uppfyller kraven för att få en god man eller en förvaltare.

Godmanskap

Vid ett godmanskap behåller du din rättshandlingsförmåga och kan själv ingå olika avtal och bestämma hur pengarna ska användas. Ett godmanskap är dock ett samarbete mellan dig som huvudman och den gode mannen och det är viktigt att inte göra saker med tillgångarna utan att kommunicera med varandra. I viktiga frågor måste den godemannen ha ditt samtycke innan någon åtgärd. Det gäller inte om du har tappat förmågan att ta ställning.

Förvaltarskap

Vid förvaltarskap förloras rättshandlingsförmågan och du kan i regel själv inte ingå avtal eller bestämma över dina pengar men undantag finns. För att ett förvaltarskap ska bli aktuellt måste det finnas en risk att du som huvudman utför skadliga rättshandlingar exempelvis skuldsätter dig eller slösar bort sina pengar.