Fickpengar till huvudman

Det är lämpligt att du ger din huvudman fickpengar genom överföring till hens fickpengskonto. Är inte det möjligt finns andra sätt. Nedan listas de tre vanligaste sätten.

Huvudmannen hanterar eget kort

Kan din huvudman hantera ett bankomatkort kan du se till att ett sådant knyts till huvudmannens fickpengskonto. Då kan du föra över pengar till fickpengskontot som huvudmannen sedan kan köpa mat, kläder eller saker för. 

Det som huvudmannen köper för sina fickpengar behöver hen inte uppvisa kvitto för. Det är bara när du själv eller någon annan hjälper huvudmannen att köpa något som du är skyldig att kunna uppvisa kvitto gentemot överförmyndaren.

Kan banken av någon anledning inte sätta överförmyndarspärr på fickpengskontot så ska du be om att de lägger in en notering om att huvudmanenn ensam disponerar kontot. 

Kontanter 


Du kan ge kontanter mot en kvittens att du har gett detta till huvudmannen. Om det är huvudmannen själv som handlar för sina pengar behöver hen inte uppvisa kvitto till dig.

Om huvudmannen bor på ett boende som tar hand om pengarna ska du alltid be om kvittens att de tagit emot huvudmannens fickpengar. Boendet är skyldiga att föra kassabok. Du har en skyldighet att stämma av kvitton för att se att inköpen verkar rimliga. För större inköp (2000 kr eller mer) är det bra att spara kvittot, överförmydnren kan begära att få se kvitto.

Personal har hand om huvudmannens kort


Personal och huvudman kan tillsammans handla med kortet som är knutet till huvudmannens fickpengskonto. Det är viktigt att kontrollera transaktionerna. Ha en begränsad summa pengar på kortet. Personalen är skyldig att föra kassabok och kunna uppvisa kvitto. För större inköp (2000 kr eller mer) är det bra att spara kvittot, överförmydnren kan begära att få se kvitto.