Fickpengar till huvudman

Huvudmannen har alltid tillgång till sina konton vid ett godmanskap. Men ställföreträdaren ska se till att pengarna räcker för räkningar och uppehälle, hur ska man göra?

Som ställföreträdare rekommenderas  du att se till att det finns tre stycken olika kontotyper i huvudmannens namn:

  1. Transaktionskontot, det konto där du som ställföreträdare ser till att inkomster kommer in och utgifter betalas ifrån. Det är lagom att det finns ca 25 000 kr på transaktionskontot för den löpande ekonomin.
  2. Huvudmannens fickpengskonto
  3. Sparkonto.

Det är lämpligt att du ger din huvudman fickpengar genom överföring till hens fickpengskonto. Är inte det möjligt finns andra sätt. Nedan listas de tre vanligaste sätten.

Huvudmannen hanterar eget kort

Kan din huvudman hantera ett bankomatkort kan du se till att ett sådant knyts till huvudmannens fickpengskonto. Då kan du föra över pengar till fickpengskontot som huvudmannen sedan kan köpa mat, kläder eller saker för. 

Det som huvudmannen köper för sina fickpengar behöver hen inte uppvisa kvitto för. Det är bara när du själv eller någon annan hjälper huvudmannen att köpa något som du är skyldig att kunna uppvisa kvitto gentemot överförmyndaren.

Kan banken av någon anledning inte sätta överförmyndarspärr på fickpengskontot så ska du be om att de lägger in en notering om att huvudmanenn ensam disponerar kontot. 

Kontanter 

Du kan ge kontanter mot en kvittens att du har gett detta till huvudmannen. Om det är huvudmannen själv som handlar för sina pengar behöver hen inte uppvisa kvitto till dig. Om huvudmannen bor på ett boende som tar hand om pengarna ska du alltid be om kvittens att de tagit emot huvudmannens fickpengar. Boendet är skyldiga att föra kassabok. Du har en skyldighet att stämma av kvitton för att se att inköpen verkar rimliga. 

Personal har hand om huvudmannens kort

Personal och huvudman kan tillsammans handla med kortet som är knutet till huvudmannens fickpengskonto. Det viktigt att kontrollera transaktionerna. Ha en begränsad summa pengar på kortet. Personalen är skyldig att föra kassabok och kunna uppvisa kvitto.

Överförmyndare i samverkan

Postadress:
Kungsgatan 19 B
541 31 SKÖVDE

Telefon: 0500-49 88 60

e-post: ois@skovde.se

Samverkande kommuner

Bollebygd

 

Skövde

Falköping

  Svenljunga

Gullspång

  Tibro

Herrljunga

 

Tidaholm
Hjo   Tranemo
Karlsborg   Vårgårda
    Ulricehamn