Betala räkningar

Det konto som du har tillgång till (transaktionskontot) använder du för att betala räkningar och hantera andra utgifter. Det är ställföreträdarens skyldighet att se till att det finns pengar till fasta utgifter.

Som ställföreträdare rekommenderas  du att se till att det finns tre stycken olika kontotyper i huvudmannens namn:

  1. Transaktionskontot, det konto där du som ställföreträdare ser till att inkomster kommer in och utgifter betalas ifrån. Det är lagom att det finns ca 25 000 kr på transaktionskontot för den löpande ekonomin.
  2. Huvudmannens fickpengskonto
  3. Sparkonto.

 

Internetbank

Om du väljer att använda internetbank för att sköta huvudmannens löpande transaktioner är det viktigt att du ser till att banken endast ger dig tillgång till det transaktionskontot som du ska ha hand om. De andra kontona ska ha överförmyndarspärr, dvs du ska inte kunna hantera kontona utan överförmyndarens tillstånd. Det är både för din och huvudmannens skull och kan skydda dig mot misstanke om förskingring. 

Vissa banker är restriktiva när det gäller internetbank för godemän och förvaltare medan andra utarbetat lösningar för att det ska kunna genomföras. Du som ställföreträdare får då en egen typ av inloggning till huvdmannens konto i form av en säkerhetsdosa, bank-ID eller liknande. Man kan då se vem som har gjort vad på huvudmannens konto eftersom huvudmannen har sitt eget inlogg och du som ställföreträdre har ett inlogg.

Om banken anser att du som ställföreträdare behöver ha ett konto i samma bank som huvudmannen för att kunna få tillgång till internetbank så står det dig fritt att ordna detta om du vill. Det konto som du öppnar i ditt namn för att kunna få tillgång till säkerhetsdosa eller liknande ska däremot inte användas. Du använder dig av huvudmannens transaktionskonto när du betalar räkningar etc. 

Det är viktigt att du aldrig använder ditt eget konto för att till exempel betala räkningar. Du får inte sammanblanda din och din huvudmans ekonomi. Det innbär att du heller aldrig får lägga ut pengar för din huvudman för att sedan ta summan från hens konto. 

De banker som erbjuder lösningar för att ställföreträdare ska kunna nvända internetbank brukar anse att nyttan med detta väger tyngre än en eventuell ekonomiska förlust om ställföreträdaren förskingrade pengar. Handlar ställföreträdaren utanför sina behörigheter kan det medföra att banken i vissa fall blir ersättningsskyldig gentemot huvudmannen, vilket kan vara en förklaring till att vissa banker inte erbjuder den här typen av lösningar. 

Överförmyndare i samverkan

Postadress:
Kungsgatan 19 B
541 31 SKÖVDE

Telefon: 0500-49 88 60

e-post: ois@skovde.se

Samverkande kommuner

Bollebygd

 

Skövde

Falköping

  Svenljunga

Gullspång

  Tibro

Herrljunga

 

Tidaholm
Hjo   Tranemo
Karlsborg   Vårgårda
    Ulricehamn