Tillgångsförteckning

Din första redovisning till överförmyndaren är en tillgångsförteckning över din huvudmans egendom. Förteckningen ska visa vilka tillgångar och eventuella skulder huvudmannen hade per den dag som du påbörjade ditt uppdrag. Detta så kallade förordnandedatum finns angivet på beslutet från tingsrätten och registerutdraget från överförmyndaren.

Inlämnande

Du ska lämna in tillgångsförteckningen till överförmyndaren senast två månader från det att du fick ditt uppdrag som god man eller förvaltare. Tar du över uppdraget från någon behöver du bara lämna in den om överförmyndaren ber dig om det.

Du sparar en kopia av tillgångsförteckningen så att du har den. Du kommer att behöva uppgifterna i årsräkningen. Om du av någon anledning inte hinner lämna in tillgångsförteckningen i tid måste du kontakta överförmyndaren och ansöka om anstånd.

Blankett

Du hittar blankett för tillgångsförteckning där vi samlat alla blanketter. I samband med att du lämnar in den ska du även lämna in en släktutredning. Blanketter redovisning- tryck här.

 

Mer information

Information om hur du fyller i tillgångsförteckninegn finns bifogat i blanketten. 

Övrigt

Körjournalen använder du för att redogöra för dina bilresor i ditt uppdrag som god man eller förvaltare. Du skickar in din körjournal tillsammans med årsräkningen och redogörelsen vid inlämnande av årsräkning eller sluträkning. Utgifts och inkomstblanketterna kan du använda varje månad under året för att underlätta för dig själv när du ska göra årsräkning eller sluträking.

Kassabok

Du behöver löpande föra kassabok/ bokföra din huvudmans ekonomi. Det är viktigt att du gör det noggrant. Det kommer att underlätta för dig när du ska göra din årsräkning eller om du ska göra en sluträkning. Du börjar med detta när du tillträder som god man/förvaltare.

Använd vår inkomst och utgiftsblankett, eller en egen kassabok för att specificera olika inkomster och utgifter så som ersättning, bidrag, hyra, mat etc. Det finns även olika typer av redovisningsprogram för gode män och förvaltare att användas sig av. Överförmyndaren kan begära att få se handlingar som till exempel kvitton och fakturor. 

Du behöver inte specificera vad huvudmannen köper för sina fickpengar. Fickpengarna du lämnar till huvudmannen redovisas som "huvudmannens fickpengar". Tar någon annan (personal, anhörig) däremot emot huvudmanenns fickpengar ska du begära en kvittens på att de mottagit pengarna samt begära kvitton på vad de köper åt huvudmannen.