Sammanfattning enkät

Under våren 2023 hade alla ställföreträdare möjlighet att svara på en enkät. Här kan du läsa en sammanfattning av svaren.