Ny postadress

Fr o m 19/12 har vi en ny postadress: Överförmyndare i Samverkan, Box 171, 541 24 SKÖVDE. Eftersändning av posten kommer att ske i ett år.