Försäkringskassan har digitala tjänster för ställföreträdare

Du som ställföreträdare för en person kan använda Försäkringskassans "Mina sidor" för att ansöka om ersättning för din huvudman. Från januari kan du också beställa underlag inför din årsredovisning till Överförmyndaren.