Fri och kontrollerad förvaltning

Din förvaltning av ditt barns tillgångar kan vara antingen fri eller kontrollerad.

Kontrollerad förvaltning

Om ditt barn har tillgångar som är mer än åtta prisbasbelopp så gäller kontrollerad förvaltning. Kontrollerad förvaltning innebär att föräldrarna ska redovisa barnets ekonomi till överförmyndaren. Vad det är för redovisning kan du läsa mer om under fliken "Föräldrars redovisnig". Vid kontrollerad förvaltning behöver föräldrarna även överförmyndarens samtycke för vissa åtgärder, exempelvis placering i aktier.

 

Fri förvaltning

I Sverige har vi fri föräldraförvaltning (för barns tillgångar under åtta prisbasbelopp). Det innebär att föräldrarna tar hand om barnets pengar utan att överförmyndaren har någon tillsyn. Men begreppet "fri" innebär inte att du som förälder kan hantera barnets pengar hur som helst. Överförmyndarspärr kan vara aktuellt om du förvaltar ditt barns tillgångar, mer information om det hittar du i menyn.

 

Gällande för alla föräldrar

 • Alltid göra det bästa för barnet.

 • Använda barnets pengar för barnets bästa. Som förälder har du underhållningsskyldighet, alltså skyldighet att exempelvis köpa mat och kläder. Detta ska barnets pengar inte användas till.

 • Inte blanda ihop barnets tillgångar med sina egna eller någon annans, till exempel syskons, tillgångar.

 • Barn som har fyllt 16 år har rätt att lämna sin syn på olika frågor.

 • Ansöka om överförmyndarens samtycke om barnet har del i fast egendom, bostadsrätt eller tomträtt som ska säljas.

 • Ansöka om överförmyndarens samtycke om barnet ska få del i fast egendom, bostadsrätt eller tomträtt som gåva.

 • Ansöka om överförmyndarens samtycke om barnet ska starta ett företag.

 • Ansöka om överförmyndarens samtycke om barnet ska låna pengar eller på annat sätt skuldsätta sig.

 • Anmäla till överförmyndaren om barnets tillgångar är större än åtta gånger gällande prisbasbelopp.

 • Anmäla till överförmyndaren om barnet fått egendom som ska stå under särskild överförmyndarkontroll.

 • Det är förbjudet att ge bort barnets tillgångar.

 • Om föräldrar och barn ska rättshandla med varandra, exempelvis köpa en fastighet tillsammans eller har del i samma dödsbo måste en god man förordnas för att tillfälligt företräda barnet. En förälder kan inte företräda både sig själv och barnet.

 • Om föräldrarna missköter barnets tillgångar kan de bli skadeståndsskyldiga. Överförmyndaren kan då ansöka om att tingsrätten utser en medförmyndare som ensam sköter barnets ekonomi.