Tranemo

Tranemo kommun har en överförmyndarnämnd i stället för en vald överförmyndare.

Kontaktperson
Anne Andersson är kontaktperson för överförmyndarnämnden i Tranemo kommun.