Karlsborg

Här hittar du information om vem som är vald överförmyndare i Karlsborg kommun.

Överförmyndare

Claes Kjellberg är vald överförmyndare i Karlsborg kommun.