Herrljunga

Här hittar du information om vem som är vald överförmyndare i Herrljunga kommun.

Överförmyndare

Lena-Britt Björklund är vald överförmyndare i Herrljunga kommun.

Mer information

Mer information hittar du på Herrljunga kommuns hemsida, se länk till höger.