Bollebygd

Här hittar du information om vem som är vald överförmyndare i Bollebygd kommun.

Överförmyndare

Ann-Marie Nilsson är vald överförmyndare i Bollebygd kommun.

Mer information
Mer information hittar du på Bollebygd kommuns hemsida, se länk till höger.