Tolk

Om en myndighet eller en vårdinrättning närvarar vid ett möte så kan dom ordna en tolk och får stå för kostnaden, exempelvis socialtjänsten. Likaså om huvudmannen eller det ensamkommande barnet bor på ett boende. Hör med myndigheten/vårdinrättningen eller boendet innan om de kommer att närvara vid mötet och om de i så fall ordnar en tolk. 

Om man ska träffas själva utan att myndighet eller boende närvarar så får ställföreträdaren ordna en telefontolk genom tolkförmedlingen om det inte går att kommunicera på annat sätt. Ställföreträdaren får då stå för kostnaden och kan sedan begära ersättning för detta hos överförmyndaren i samband med att man redovisar sitt uppdrag. Viktigt är att spara verifikationer/kvitton för den utlagda kostnaden.

Detta gäller oavsett om man är ställföreträdare för en vuxen eller för ett ensamkommande barn.

Överförmyndare i samverkan

Postadress:
Kungsgatan 19 B
541 31 SKÖVDE

Telefon: 0500-49 88 60

e-post: ois@skovde.se

Samverkande kommuner

Bollebygd

 

Skövde

Falköping

  Svenljunga

Gullspång

  Tibro

Herrljunga

 

Tidaholm
Hjo   Tranemo
Karlsborg   Vårgårda