Arvodering

Många undrar när arvodena betalas ut. Det tar mycket lång tid numera eftersom antalet ensamkommande barn har ökat kraftigt.

Arvodering görs i den ordning redogörelser inkommer. Därefter skickas arvodesbeslutet till aktuell kommun för utbetalning. Kommunerna har olika brytdatum för arvodekörning. Läs gärna mer om införande av schablonersättning.