Insättning av arvode

Kommunerna uppdrar åt bankerna, att medverka vid utbetalning av arvode, reseersättning och dylikt.

Utbetalning sker genom insättning på arvodestagarens konto i enlighet med vad arvodestagaren angivit i en anmälan. Kontakta din bank för anmälan om vilket konto du vill ha arvodet utbetalat till.