Arvodering för kvartal 3 och kvartal 4 till gode män för ensamkommande barn

Arvodering för kvartal 3 och kvartal 4 till gode män för ensamkommande barn.

På uppdrag av överförmyndaren i Din kommun lämnas följande information.

Kommuner har rätt till ersättning från staten för kostnader för god man för ensamkommande barn. Regeringen beslutade den 9 mars 2017 om nya ersättningsformer för kommunernas mottagande och omhändertagande av ensamkommande barn och unga.

En ansökan om kostnader för god man som har uppkommit under hela 2017 ska vara inne hos migrationsverket senast den 31 december 2017.

Det innebär att när redogörelsen för perioden 170701–170930 kommer in arvoderas det för denna period samt kvartal 4 (171001–171231) på samma arvodesbeslut.

Redogörelsen för kvartal 4 sänds in i början av januari.  Då görs justeringar om arvodet skulle vara fel utbetalt (för mycket) samt eventuella reseersättningar betalas ut.

Du som god man för ensamkommande barn kan lämna redogörelse samt begäran om arvode via e-tjänst. Du kan välja att fylla i redogörelsen med bank id eller utan bank-id.