Kan en anhörig vara god man?

En anhörig kan vara god man/ förvaltare så länge det inte finns anledning att ifrågasätta lämpligheten.

Lagens krav på en god man eller förvaltare är att personen är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Utöver det ska man vara myndig och själv inte ha förvaltare.

Överförmyndaren kontrollerar alla ställföreträdare gentemot belastningsregistret, socialregistret samt gör en ekonomisk kontroll.

Att tänka på

Har du en anhörig som vill bli ställföreträdare för dig så kan personen lämnas som förslag i ansökan. Det är dock viktigt att den som är anhörig har en inblick i vad uppdraget kommer att innebära innan personen tackar ja.

Klarar personen av att hjälpa till som anhörig utan att vara god man eller förvaltare så är detta att föredra. Som god man eller förvaltare blir personen redovisningsskyldig gentemot överförmyndaren, något som många anhöriga upplever som ett "merjobb". Vilket det också blir om man jämför med att hjälpa sin anhörig utan överförmydnarens inblandning.

I många fall kan det vara banken eller en annan myndighet som ger rådet att en god man eller förvaltare behövs men ibland är andra alternativ bättre.

Som ställföreträdare står man under överförmyndarens tillsyn och samma regler gäller för alla oavsett om man är anhörig eller utomstående. Det är viktigt att personen skiljer på vad han eller hon gör i egenskap av anhörig och vad han eller hon gör i egenskap av god man eller förvaltare. Är man god man får man aldrig sammanblanda ekonomin eller lägga ut för utgifter åt en anhörig som också är huvudman.