Till dig som behöver hjälp

Du som på grund av ditt hälsotillstånd behöver hjälp med att sköta din ekonomi eller ta tillvara på dina rättigheter kan ansöka om att få en ställföreträdare (god man eller förvaltare).

För att en person ska kunna få en ställföreträdare (godman/förvaltare) behöver personen ha något av följande:

  • Sjukdom
  • Psykisk störning
  • Försvagat hälsotillstånd
  • Något liknande förhållande

Det ska också finnas ett samband mellan hälsotillståndet och ett behov av hjälp. Det vill säga att det är på grund av sjukdomen eller hälsotillståndet som personen är i behov av hjälp.

Kan personen få hjälp på ett mindre ingripande sätt så utses ingen ställföreträdare. Hjälpen som personen behöver kanske kan tillgodoses på annat sätt ex genom anhöriga, fullmakt, kommunens sociala verksamhet eller genom vårdpersonal.

Det är tingsrätten som beslutar om vem som får en ställföreträdare.

Ansökan

Instruktioner för att ansöka om en god man eller förvaltare finns hos tingsrätten.
Ansökan om en ställföreträdare kan göras av dig som är i behov av god man eller förvaltare eller är nära anhörig till den som har behov.
Anmälan om ställföreträdare (vuxen) eller ansökan om god man för ensamkommande barn kan göras av dig som är anställd vid en myndighet t.ex. socialtjänst, äldreomsorg, sjukvård. 

Överförmyndare i samverkan

Postadress:
Kungsgatan 19 B
541 31 SKÖVDE

Telefon: 0500-49 88 60

e-post: ois@skovde.se

Samverkande kommuner

Bollebygd

 

Skövde

Falköping

  Svenljunga

Gullspång

  Tibro

Herrljunga

 

Tidaholm
Hjo   Tranemo
Karlsborg   Vårgårda