Tillgångsförteckning

Din första redovisning till överförmyndaren är en tillgångsförteckning över din huvudmans egendom. Förteckningen ska visa vilka tillgångar och eventuella skulder huvudmannen hade per den dag som du påbörjade ditt uppdrag. Detta så kallade förordnandedatum finns angivet på beslutet från tingsrätten och registerutdraget från överförmyndaren.

Inlämnande

Du ska lämna in tillgångsförteckningen till överförmyndaren senast två månader från det att du fick ditt uppdrag som god man eller förvaltare. Om du av någon anledning inte hinner lämna in tillgångsförteckningen före detta datum måste du kontakta överförmyndaren och ansöka om anstånd.

Blankett

Du hittar blankett för tillgångsförteckning till höger.

Mer information

I informationsmaterialet "Välkommen som god man" får du mer information om hur du fyller i din tillgångsförteckning.

Övrigt

Till höger har du också en blankett för släktutredning och körjournal. I släktutredningen fyller du i kontaktuppgifter till de som är anhöriga till din huvudman. Körjournalen använder du för att redogöra för dina bilresor i ditt uppdrag som god man eller förvaltare. Du skickar in din körjournal tillsammans med en redogörelse vid inlämnande av årsräkning eller sluträkning.