Årsräkning

Du ska varje år redovisa huvudmannens ekonomi till överförmyndaren. Varje år skickar därför överförmyndaren ut blanketter och checklista gällande årsredovisningen. I samband med årsräkningen skickar du också in en körjournal och en redogörelseblankett, där du beskriver omfattningen av ditt uppdrag under det gångna året. I redogörelsen anger du också om du vill ha arvode för ditt uppdrag eller inte. 

Inlämnande

Årsredovisningen ska vara insänd till överförmyndaren före den 1 mars. Om du av någon anledning inte hinner lämna in din redovisning före detta datum måste du kontakta överförmyndaren och ansöka om anstånd.

Blankett

Du hittar blankett för årsräkning, redogörelse och körjournal till höger. Du kan välja om du vill fylla i årsräkningen via datorn (autosummering) eller skriva ut och fylla i manuellt med bläckpenna. Om inte din webbläsare klarar av autosummeringen får du fylla i blankett manuellt. Blanketten med autosummering är den blankett som är benämnd: Årsräkning2016,  den måste sparas på egna hårddisken för att summering av decimaltal ska bli riktig.

Du kan få mer hjälp genom att använda blanketterna Utgifterautosummering och Inkomster, som innehåller funktioner med autosummering.

Mer information

Du hittar information om hur du fyller i årsräkningen i dokumentet för checklista  till höger.

Övrigt

Det är viktigt att alla verifikationer sparas. Varje år görs en särskild granskning av vissa årsredovisningar. Granskningen sker genom stickprov. Vid en särskild granskning ska alla verifikationer lämnas in till överförmyndaren.