Om vår samverkan

Överförmyndare i samverkan, Öis grundades den 1 januari 2007 och har sedan starten utökat verksamheten. Idag ingår 12 samverkanskommuner.

Bollebygd, Falköping, Gullspång, Herrljunga, Hjo, Svenljunga, Skövde, Tibro              Tidaholm, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda           

Tillsynsmyndighet

Överförmyndaren är en kommunal förvaltningsmyndighet som främst styrs av regler i kommunallagen och föräldrabalken.

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Denna tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den anledningen har en god man eller förvaltare utsedd för att hjälpa honom eller henne. Tillsynen avser också legala förmyndares (föräldrar) förvaltning av sina brans pengar.

Även om det är överförmyndaren som rekryterar gode män så är överförmyndaren vare sig gode männens arbetsgivare eller överordnade. Överförmyndaren är tillsynsmyndighet och man har som god man själv ansvar för sitt uppdrag. Överförmyndaren bistår dock med information om det regelverk som finns och håller i utbildningar för gode män. Det finns också organisationer för gode män, både lokalt och på riksplanet.

Verksamhet

Verksamheten bedrivs i ett gemensamt överförmyndarkontor i Skövde. Var och en av de samverkande kommunerna har fortfarande en egen överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndarna har delegerat sina beslutsbefogenheter (med undantag av vissa beslut) till tjänstemännen på det gemensamma kontoret i Skövde. Tjänstemännen är anställda av Skövde kommun och det är tjänstemännen som besvarar alla verksamhetsfrågor.