Vem kan bli god man?

Här hittar du information om vilka förutsättningarna är för att bli god man. Du får också veta vilka kontroller överförmyndaren gör innan du blir god man.

Lagens krav på en god man är att han eller hon är "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig", är myndig och inte själv har förvaltare (11 kap 12§ FB).

För att passa som god man ska du även ha de kvalifikationer som behövs för att kunna sköta ett aktuellt uppdrag, ha en ordnad ekonomi och kunna ge uppdraget tillräckligt mycket av din tid. Uppdragen som god man skiljer sig mycket åt i och med huvudmännens olika behov.

Överförmyndarens kontroll

Innan du blir god man gör överförmyndaren en anmärkningskontroll hos kronofogdemyndigheten och beställer ett utdrag ur belastningsregistret.

Godkännande

Om det är möjligt ska huvudmannen, efter att ha träffat dig, godkänna att du blir hans eller hennes gode man. I vissa fall får huvudmannens anhöriga tillfälle att yttra sig.

Information

Överförmyndaren tillhandahåller informationsmaterial och anordnar utbildningar för dig som är god man. Mycket av informationen hittar du på hemsidan men om du undrar över någonting är du självklart välkommen att kontakta oss, se kontakt till höger.