God man

Här hittar du information om vad en god man är, vem som kan få en god man och vad den gode mannen har för uppgifter. I menyn till vänster hittar du också information om vem som kan bli god man.

Vem kan bli god man?

Till vänster i menyn hittar du information om vem som kan bli god man.

Vad är en god man?

En god man är en person som hjälper en medmänniska i främst ekonomiska frågor, men även när det gäller intressebevakning. Ett godmanskap innehåller inget tvång utan är en helt frivillig hjälp som ges till personer med behov.

Vem kan få god man?

För att ett godmanskap ska kunna anordnas krävs det att den enskilde har en sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande.

Det finns också ett krav på behov av hjälp. Ifall den enskilde kan få den hjälp han eller hon behöver på något annat sätt behövs i många fall inte en god man. En sådan hjälp kan exempelvis vara: hjälp från anhöriga, fullmakt eller hjälp från personal på ett särskilt boende.

Vilka uppgifter har en god man?

Arbetet som god man varierar mycket beroende på den situation som personen är i. I många fall handlar det om att betala räkningar, se till att fickpengar finns tillgängliga och kontrollera att personen i fråga har det bra. Målet för gode mannen bör vara att försöka skapa så bra livskvalité som möjligt för sin så kallade huvudman utifrån hans eller hennes ekonomiska och personliga situation. Det är viktigt att komma ihåg att gode mannen inte övertar den enskildes rättshandlingsförmåga. Det betyder att det finns ett krav på samtycke från den enskilde då gode mannen ska göra en rättshandling för sin huvudmans räkning.

Mer information

Till höger hittar du informationsmaterial som beskriver vad som ingår i uppdraget som god man. Där finns också en länk till intresseanmälan, du anmäler ditt intresse via vår e-tjänst.