Anmälan informationsträff

Vi tar emot anmälan för att veta på ett ungefär hur många som kommer. Ej bindande. 

Vad är ett godmanskap?
Vem är det jag hjälper?
Vad förväntas jag att hjälpa till med?
Vad ingår inte i uppdraget?
Vad kan vara bra att tänka på?
Vad är skillnaden mellan att vara god man och att vara förvaltare?
Får jag någon ersättning?
Vem kan bli god man?

Detta kommer vi bland annat att prata om under föreläsningarna som vi kommer att ha på plats. 

Välkommen!

Kryssa i det tillfälle du vill medverka på:Namn
E-postadress (för bekräftelse av tillfället du valt)
Har du uppdrag som god man?