Att tänka på

 

Uppdraget

Uppdraget som ställföreträdare är ett frivilliguppdrag med betydande ideellt inslag. Det handlar som tidigare nämnt om att ta tillvara en persons ekonomiska och juridiska intressen. Det är viktigt att tänka igenom om detta är ett frivilliguppdrag som du vill ha och som du tror kommer att passa dig. Det är inte som att vara en kontaktperson där man mer agerar som en vän att umgås med.
Vad som ingår i uppdraget som ställföreträdare kan du läsa mer om under rubriken "Vad ingår i uppdraget".

Förordnande

Som ställföreträdare blir du förordnad av tingsrätten (vid nya uppdrag) och av överförmyndaren (vid byten). Ett förordnande är ett beslut om att du är ställföreträdare för en person och det är inte något som du kan avsluta när du vill. Vill du avsluta ditt uppdrag så får du skicka in en begäran om entledigande. Du bör dock vara medveten om att du står kvar som ställföreträdare tills överförmyndaren har hittat en efterträdare. Hur lång tid det tar kan variera kraftigt men vi strävar efter att man ska kunna avsluta sitt uppdrag så fort som möjligt. 

Ansvar

Som ställföreträdare ansvarar man själv för sitt uppdrag och det är därför viktigt att man läser på om den informationen som överförmyndaren ger (Välkomstmaterial finns på hemsidan och alla nya godemän/förvaltare får en bok). Det finns möjlighet att få en mentor att bolla frågor med men det är fortfarande du själv som ansvarar för uppdraget. Överförmyndaren är tillsynsmyndighet och kan svara på frågor om regelverket.

Tid

Uppdragen skiljer sig mycket åt i och med huvudmännens olika behov. Innan du tar dig an ett uppdrag ska du ställa dig frågan om du har tillräckligt med tid för att engagera dig som god man eller förvaltare.

Det är svårt att uppskatta exakt hur mycket tid ett uppdrag kommer att kräva, det finns inga regler för hur mycket tid man ska lägga ner utan det är styrt efter huvudmannens behov. Man får höra sig för med huvudmannen, föregående ställföreträdare eller personer i huvudmannens närhet för att bilda sig en uppfattning om huvudmannens behov innan man bestämmer sig för att ta uppdraget eller inte. Är det ett byte kan man höra med den föregående ställföreträdaren hur mycket tid hen uppskattas ha lagt ner, det innebär dock inte att det blir samma för efterträdaren. Är det något särskilt som händer i huvudmannens liv exempelvis flytt till äldreboende så kan det krävas mer av din tid under en period. 

Ekonomiska kunskaper

Ett gott ekonomisk sinnelag krävs om du är ställföreträdare. Om ”förvalta egendom” ingår i uppdraget ska du som ställföreträdare kunna hantera huvudmannens ekonomi. Du ska också kunna göra en årsredovisning som överförmyndaren granskar. Genom att föra enklare bokföring under året och spara verifikationer och kvitton så underlättar du för dig själv.

Delaktighet

Ett godmanskap bygger på samtycke från huvudmannen. Som god man bör du därför ha förmågan att göra din huvudman delaktig i den mån det går, sätta dig in i vilka behov som finns och vad personen värdesätter. Samma gäller om du är förvaltare även om det skiljer sig på vissa punkter huruvida du behöver huvudmannens samtycke eller inte.

Överförmyndare i samverkan

Postadress:
Kungsgatan 19 B
541 31 SKÖVDE

Telefon: 0500-49 88 60

e-post: ois@skovde.se

Samverkande kommuner

Bollebygd

 

Skövde

Falköping

  Svenljunga

Gullspång

  Tibro

Herrljunga

 

Tidaholm
Hjo   Tranemo
Karlsborg   Vårgårda