Årsräkning autosummering

Spara alltid ner filen på din hårddisk innan du fyller i summorna.