Sant eller falskt om godmanskap?

Vad vet du om godmanskap? Här kan du göra testet.

Starta testet här

Du kommer att få ett antal påståenden om godmanskap. Stämmer eller stämmer inte? Du svarar anonymt. Testet är till för dig som vill veta mer om godmanskap eller testa dina kunskaper. Vi kommer att lägga upp en kortare återkoppling om testet på hemsidan i slutet av april där vi utvecklar svaren.