Ny års- och sluträkningsblankett

Ett nytt år närmar sig och det innebär att det snart är dags att tänka på årsräkningen. Klicka här för att läsa mer.

Vi har nu lagt upp den nya blanketten här på hemsidan. 

Det finns en vanlig blankett och en med autosummering. För att använda blanketten med autosummering behöver du först spara ner blanketten på din dator. Sedan kan du öppna upp filen och fylla i sifforna. Gör du detta direkt i webbläsaren kommer summeringen dessvärre inte att stämma.

  • Tänk på att du tillsammans med din års- eller sluträkning alltid ska lämna in en redogörelse. Där redogör du för vad du har gjort i uppdraget samt begär arvode om du önskar det.
  • Checklistan för års- och sluträkning är bra att använda, där framgår hur du ställer upp årsräkningen samt vad du ska bifoga för underlag.
  • Du bifogar körjournal om du vill ha ersättning för resor.

    Ni hittar samtliga blanketter under "Blanketter och E-tjänster".

Årsräkningen är en sammanställning av årets inkomster och utgifter. Du som får ett uppdrag mitt i ett redovisningsår redovisar från det datum du tillträdde till sista dagen på redovisningsåret (31:a december).

Om "förvalta egendom" inte ingår i ditt uppdrag ska du bara skicka in redogörelsen. Du behöver inte skicka in en årsräkning. Vilka delar som ingår i ditt uppdrag står alltid specificerat på ditt registerutdrag.