Gåvor

Snart är det jul och frågan om julklappar kan bli aktuellt för många. Här kan du läsa mer om vad som gäller vid gåvor.

En huvudman som har en god man och anses förstå vad saken gäller får göra vad hen själv önskar med sina tillgångar om hen har har förmåga att ge uttryck för sin egna vilja, samt är medveten om vad gåvan innebär.

Förstår huvudmannen inte vad saken gäller eller inte har kvar sin rättshandlingsförmåga kan personen inte ge gåvor. 

Om din huvudman (medan hen hade sin rättshandligsförmåga kvar och förstod vad saken gällde) uppskattade och brukade ge gåvor i form av julklappar eller födelsedagspresenter så kan det vara skäligt att den godemannen fortsätter med detta. Självklart inom ramen för vad som är rimligt i förhållanden till personens ekonomi. Om huvudmannen har en väldigt begränsad ekonomi är det inte rimligt att fortsätta med gåvor.

Om någon annan än huvudmannen själv köper något så behöver naturligtvis kvitto kunna uppvisas i redovisningen till överförmyndaren. 

Det får anses klart olämpligt att en god man eller förvaltare tar emot gåva/gåvor av sin huvudman.